Wat zijn de sociale gevolgen van corona?

Wat zijn de sociale gevolgen van corona?

12 november 2020 0 Door Nieuws Online Redactie

Hoeveel is het aantal gasten in logiesaccommodaties afgenomen?

In augustus ontvingen toeristische accommodaties 7 procent minder gasten dan dezelfde maand van 2019. In juni bedroeg de krimp nog bijna 50 procent. In hotels en vergelijkbare accommodaties liep het aantal gasten in augustus 2020 terug met 18 procent. Kampeerterreinen en bungalowparken hadden al weer een licht herstel. Daar nam het aantal gasten in augustus toe met respectievelijk 19 procent en 2 procent.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de bevolking zich?

In september bedroeg de totale bevolkingsgroei 20,9 duizend inwoners, ruim 7,9 duizend meer dan in augustus. In april kromp de bevolking nog met een recordaantal van ruim 5,6 duizend inwoners. In die maand viel de piek van de coronasterfte. In september werden bijna 3 duizend meer kinderen geboren dan er mensen overleden. Daarnaast kwamen er per saldo 17,8 duizend inwoners bij door buitenlandse migratie; in april en mei kwamen er per saldo nauwelijks migranten bij.
Lees meer

Hoeveel is het aantal asielverzoeken gedaald?

De internationale en nationale maatregelen rondom de coronacrisis die in maart werden ingevoerd hebben geresulteerd in een lagere toestroom van asielzoekers en nareizigers. In het derde kwartaal van 2020 daalde het aantal asielverzoeken met 8 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Het aantal mensen dat in het september 2020 een eerste asielverzoek heeft ingediend lag hoger dan in april tot en met augustus. Ongeveer 1,5 duizend personen deden een asielverzoek in september. Dat is meer dan het aantal verzoeken in het tweede kwartaal van 2020 (1,3 duizend asielverzoeken).
Lees meer

Hoe ontwikkelt de criminaliteit zich?

In september registreerde de politie 2,2 duizend misdrijven meer dan in september 2019. De politie registreerde in september ongeveer 300 woninginbraken minder dan een jaar eerder. Dit is een afname van 11 procent. Het aantal registraties van zakkenrollerij was in september 551; 32 procent minder dan in september vorig jaar.
Data.politie.nl: Geregistreerde misdrijven en aangiften

Hoeveel Nederlanders gingen in juni op vakantie?

In juni 2020 gingen 2,2, miljoen Nederlanders op vakantie, dit waren er 2,8 miljoen minder dan in dezelfde maand van 2019. Dit is een daling van 55 procent. Het tweede kwartaal van 2020 was de daling 71 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. Het eerste kwartaal was de daling nog 18 procent. Nauwelijks waren er in het tweede kwartaal buitenlandse vakanties; bij vakanties in eigen land was sprake van een voorzichtig herstel.
Lees meer

Hoeveel is het aantal huwelijkssluitingen gedaald?

Het aantal huwelijkssluitingen was in de weken na invoering van coronamaatregelen lager dan in dezelfde periode vorig jaar. In week 12 tot en met 20 trouwden gemiddeld bijna de helft minder stellen per week dan in dezelfde periode in 2019. Toch gaven elke week gemiddeld ruim 500 stellen elkaar het ja-woord.
Lees meer

Hoe is de leefsituatie van Nederlandse ouderen?

Van de bijna 1,9 miljoen zelfstandig wonende 70-plussers in 2014 was 38 procent alleenstaand en 13 procent had geen kinderen of alleen kinderen die buiten Nederland woonden. Zeven procent van de ouderen had geen partner én geen kinderen. Bij 29 procent van de ouderen met kind(eren) woonden deze op gemiddeld meer dan 30 kilometer afstand. Het aandeel ouderen zonder partner of kinderen is het grootst in steden, maar ouderen in minder stedelijke gebieden woonden verder van hun kinderen.
Lees meer

Hoeveel contact hebben mensen normaal gesproken met familie, vrienden of buren?

In 2019 had 83 procent van de bevolking minstens wekelijks contact met familie. Het merendeel had ook wekelijks contact met vrienden (76 procent) en buren (58 procent). Van de jongeren (15 tot 25 jaar), die hun vrienden normaal gesproken bijna dagelijks op school zien, had 96 procent minstens eenmaal per week contact met vrienden. Ouderen zien of spreken hun buren juist vaker: bijna driekwart van de 65-plussers had wekelijks contact met de buren.
Lees meer

In welke beroepen komen werknemers in contact met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal?

Laboranten kwamen in 2019 het meest van alle werknemers in contact met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal, gevolgd door medisch praktijkassistenten, gespecialiseerd verpleegkundigen, mbo-verpleegkundigen en artsen. In totaal kwam 6 procent van de werknemers vaak of altijd in contact met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal.
Lees meer

In welke beroepen ontmoeten werknemers voortdurend andere mensen?

Gespecialiseerd verpleegkundigen of kappers en schoonheidsspecialisten ontmoetten in 2018 het meest andere mensen. Ruim 90 procent van de werknemers in deze beroepsgroepen ontmoette in 2018 tijdens het werk vaak of voortdurend anderen.
Lees meer

Hoeveel inwoners van België en Duitsland hebben een recreatiewoning in Nederland?

In totaal kent Nederland 13,7 duizend recreatiewoningen met een eigenaar die op 1 oktober 2019 in België (2,95 duizend) of Duitsland (10,75 duizend) woonde. Onder eigenaren die in België woonden is Sluis de populairste gemeente met 1 120 recreatiewoningen. Duitse eigenaren hebben de meeste recreatiewoningen in een andere Zeeuwse gemeente: Schouwen Duiveland (1 640 recreatiewoningen). Daarna volgen Schagen (1 320) en Sluis (1 000).
Lees meer

Hoeveel huishoudens met minderjarige kinderen zijn er?

Op 1 januari 2019 telde Nederland bijna 1,9 miljoen gezinnen met kinderen tot 18 jaar. In 1,3 miljoen van deze huishoudens was het jongste kind jonger dan 12 jaar, in 563 duizend huishoudens was het jongste kind 12 tot 18 jaar oud. Er waren 356 duizend eenouderhuishoudens met minderjarige kinderen.
Lees meer

Hoeveel Nederlanders kampen met eenzaamheid?

In 2019 ervoer 9 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder sterke gevoelens van sociale en emotionele eenzaamheid, en 26 procent voelde zich enigszins eenzaam. Alleenstaande ouders en alleenstaanden voelen zich het vaakst sterk eenzaam.
Lees meer

Hoeveel mensen wonen in een verpleeghuis?

Op 1 januari 2019 woonden ruim 115 duizend mensen in een verzorgings- of verpleeghuis.
Lees meer

Hoeveel 65-plussers wonen er in Nederland?

Nederland telt ruim 3 miljoen 65-plussers in particuliere huishoudens, en meer dan 100 duizend in institutionele huishoudens die bijvoorbeeld in verpleeg- of verzorgingshuizen verblijven. In totaal is ongeveer 20 procent van de Nederlandse bevolking ouder dan 65 jaar.
Totaal personen in huishoudens naar leeftijd

Hoeveel middelbare scholieren zaten in het schooljaar 2019-2020 in hun laatste leerjaar?

In totaal zaten er in het schooljaar 2019-2020 40,5 duizend leerlingen in hun laatste jaar van het VWO, 56,5 duizend leerlingen in hun laatste jaar van de havo en bijna 102 duizend leerlingen in hun laatste jaar van het VMBO. Voor deze leerlingen is het centraal eindexamen dit jaar niet doorgegaan.
Voortgezet onderwijs: leerlingen per leerjaar

Hoeveel basisschoolleerlingen zaten in het schooljaar 2019-2020 in groep 8?

In het reguliere basisonderwijs zaten in het schooljaar 2019-2020 ongeveer 175 duizend leerlingen in groep 8. Normaal gesproken doen veel van deze leerlingen de Centrale Eindtoets, deze is dit jaar niet doorgegaan.
DUO.nl: Leerlingen in het basisonderwijs naar leerjaar

Hoeveel sporten Nederlanders normaal gesproken?

Ruim 60 procent van de kinderen tussen de 4 en 12 jaar en ongeveer de helft van de volwassenen gaf in 2018 aan wekelijks te sporten. Een kwart van de volwassenen had een abonnement bij een fitnesscentrum, zwembad of andere sportaanbieder, en bijna 19 procent was lid van een sportvereniging.
Bewegen: kinderen tot 12 jaar
Bewegen: 18 jaar of ouder

Hoeveel Nederlanders hebben thuis geen internet?

Van de Nederlandse inwoners van 12 jaar of ouder gaf 3 procent in 2019 aan thuis geen internet te hebben. Dat zijn ongeveer 453 duizend mensen. 75-plussers hebben het vaakst geen internet thuis. In 2019 was dit voor 23 procent van de 75-plussers het geval.
Lees meer

Hoeveel mensen met een cruciaal beroep hebben kinderen?

Een kwart van de mensen met een cruciaal beroep had een kind tot 12 jaar (vierde kwartaal van 2019). Ongeveer 10 procent had een kind jonger dan 4 jaar. Ouders en verzorgers met een cruciaal beroep konden tijdens de gedeeltelijke lockdown rekenen op kinderopvang zodat ze konden blijven werken.
Lees meer

Lees meer over